Mapa vlečky


HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká,
akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Úsek železničnej dopravy
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

Ing. Slavomír Bóna 0918 777 059 sbona@hbp.sk
Eva Tesarovičová 0918 779 104 tesarovicova@hbp.sk
Vladimír Sciskala 0918 777 054 vsciskala@hbp.sk
Anton Svitok 0918 777 962 asvitok@hbp.sk
Miroslav Dobrotka 0918 777 060 miroslav.dobrotka@hbp.sk