Produkty a službyNa základe zmluvy poskytujeme služby spojené s prístavbou a odsunom vozňov železnice na nakládku produktu z dobývacích stredísk Hornonitrianskych baní Prievidza, zároveň zabezpečujeme prepravu materiálu a tovaru vo vozňoch železnice došlých pre HBP z prípojových staníc Prievidza, Zemianske Kostoľany a Handlová.

Zabezpečujeme prepravu energetického uhlia z dobývacích stredísk Hornonitrianskych baní Prievidza do ENO Zemianske Kostoľany vo vlastných vozňoch, po vlastnej dráhe, ako aj po dopravnej ceste ŽSR.

Poskytujeme komplexné práce spojené s výstavbou, údržbou a opravami koľajového telesa normálneho rozchodu 1435 mm, ako aj iného rozchodu (napr. žeriavové dráhy a pod.)

Poskytujeme čiastkové práce a operácie spojené s opravami hnacích dráhových vozidiel normálneho rozchodu diesel - motorovej trakcie,poskytujeme čiastkové práce a operácie spojené s opravami železničných vozňov.


HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká,
akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Úsek železničnej dopravy
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

Ing. Slavomír Bóna 0918 777 059 sbona@hbp.sk
Eva Tesarovičová 0918 779 104 tesarovicova@hbp.sk
Vladimír Sciskala 0918 777 054 vsciskala@hbp.sk
Anton Svitok 0918 777 962 asvitok@hbp.sk
Miroslav Dobrotka 0918 777 060 miroslav.dobrotka@hbp.sk


VYUŽITE AJ VY ŠIROKÚ PONUKU NAŠICH SLUŽIEB!