Údržba dráhových vozidiel

Poskytujeme čiastkové práce a operácie spojené s opravami hnacích dráhových vozidiel normálneho rozchodu diesel - motorovej trakcie,
- poskytujeme čiastkové práce a operácie spojené s opravami železničných vozňov.

Kontakt:
Miroslav Dobrotka, 0918 777 060 miroslav.dobrotka@hbp.sk

 VYUŽITE AJ VY ŠIROKÚ PONUKU NAŠICH SLUŽIEB!