Údržba traťového zvršku

Poskytujeme komplexné práce spojené s výstavbou, údržbou a opravami koľajového telesa normálneho rozchodu 1435 mm, ako aj iného rozchodu (napr. žeriavové dráhy a pod.)

Kontakt:
Anton Svitok, 0918 777 962 asvitok@hbp.skVYUŽITE AJ VY ŠIROKÚ PONUKU NAŠICH SLUŽIEB!