Úsek železničnej dopravy

Úsek železničnej dopravy je silnou a dynamickou súčasťou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane zamestnanecká. Hlavnou náplňou činnosti je zabezpečenie železničnej dopravy súvisiace s výrobou a predajom produktu.

Za viac ako 40 rokov histórie v rámci slovenského baníctva má vybudované silné prostredie, nielen priamo v železničnej doprave, ale aj v súvisiacich procesoch – údržbe a opravách traťového zvršku a dráhových vozidiel. Všetky procesy ho stavajú v rámci Slovenska do pozície silného partnera nielen už zavedených, ale aj vznikajúcich a rozvíjajúcich sa dopravných spoločností.

Zvyšujúca sa snaha vedenia o zlepšenie a spestrenie ponúkaných služieb na dopravnom trhu vyústila do získania licencie a povolenia na prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe. Pozitívne sa prejavila na zvýšení kvality obsluhujúceho personálu a zároveň aj technického vybavenia úseku. Prvoradým záujmom úseku zostáva poskytovanie kvalitných služieb v rámci slovenského baníctva.