Kontakt

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká,
akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Úsek železničnej dopravy
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

tel : +421 46 5115940
(5115930,
5115932,
5115941)
fax : +421 46 542 2732
e-mail: jziak@hbp.sk
www.hbzam.sk/uzd

STROJÁRSKA VÝROBA

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká,
akciová spoločnosť
Banská mechanizácia a elektrifikácia,
odštepný závod

972 71 Nováky

tel.: +421 46 546 10 90
fax: + 421 46 546 12 60
e-mail: rbme@hbp.sk
www.bme.sk