Vydané oprávnenia a osvedčenia

V zmysle § 14, odsek 7 zákona č. 470/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je v nasledovných súboroch zverejnený zoznam vydaných oprávnení a osvedčení, vydaných na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení:


Zoznam vydaných oprávnení vydaných v zmysle §14 ods. 1, písm.a)

Zoznam vydaných osvedčení vydaných v zmysle §14 ods. 1, písm. c)