Profil úseku železničnej dopravy

Úsek železničnej dopravy predstavuje ucelený komplex činností spojených nielen s prevádzkovaním dráhy a dopravy na dráhe, ale aj s výstavbou údržbou a opravami traťového zvršku a spodku, rovnako aj s opravami a údržbou dráhových vozidiel.

Na tieto účely má k dispozícii viac ako 70 dopravných zamestnancov s potrebnou odbornou, zdravotnou, psychologickou a zmyslovou spôsobilosťou, k tomu potrebný počet zamestnancov pre výkon údržby a opravy traťového zvršku a spodku, dráhových vozidiel a tiež zabezpečovacieho zariadenia, všetko pod vedením kolektívu technikov – vedúcich pracovísk a majstrov.

Dopravná činnosť je vykonávaná v siedmich koľajiskách úseku (z toho šesť koľajísk vybavených zabezpečovacím zariadením). K manipulácii s produktom úsek železničnej dopravy používa celkom 12 hnacích dráhových vozidiel. Pre potreby prepravy energetického uhlia má k dispozícii 110 vlastných vozňov.

Na kvalitnú údržbu koľajového zvršku a spodku má k dispozícii 4 špeciálne traťové stroje a 3 stavebné stroje (1 kombinovaný).