Politika kvality

Systém manažérstva kvality

podľa normy STN EN ISO 9001:2001 začal budovať úsek železničnej dopravy ešte v roku 2004.
Budovanie bolo úspešne ukončené v roku 2005, odkedy je úsek držiteľom certifikátu kvality.

Ekonomické, ale aj organizačné správanie sa úseku v zmysle normy je pravidelne monitorované dozorovými a kontrolnými orgánmi – certifikačnou firmou SKQS.

Dosahované výsledky sú silným nástrojom pre zvládanie náročných procesov a na riadenie súvisiacich vzťahov.